Prosat Planner

Ruteplanlægning på nettet

Danske Skoleelever planlægger skolebesøg

Danske Skoleelever er en organisation der varetager skoleelevers interesser og fungerer som talerør til omverdenen.

Danske Skoleelever skal i løbet af dette skoleår rejse rundt i Danmark for at besøge samtlige grundskoler.
Det betyder flere tusinde besøg over hele landet.

Danske skoleelever skulle bruge et fleksibelt og effektivt værktøj til planlægning og hurtig ekspedition af kørelister ud til bilerne, for at mindske administrationen.

Danske Skoleelever valgte ProSat Planner da den løste behovet for både planlægning og effektiv fordeling af kørelister via Mobilplan.

Comments are closed.