Prosat Planner

Ruteplanlægning på nettet

Kørselsplanlægning for online butikker

Logsite er en rendyrket distributionsvirksomhed, som hjælper en række netbutikker, dersælger fødevarer og vin, med en effektiv og stabil levering til deres kunder; flere tusinde leverancer bliver det til hver dag.

Logsite har opdelt sin distribution i ruter, som hver dækker et geografisk område. Ruternes geografi ændres kun sjældent, men antallet af leverancer på hver rute skifter hele tiden.

Logsite bruger derfor ProSat Planner til dagligt at optimere den rækkefølge som ruterne køres i.

Administrationschef hos Logsite, Anne Ullits, udtaler: “Pro-Sat har været meget engagerede og hjulpet os med at få indarbejdet rutiner så vi selv nemt kan lave daglige planlægning.”

Direktør for Logsite, Peter Bagge-Nielsen, fortæller: “Ruteplanlægning med ProSat Planner har forkortet vores ruter med en 2-ciftret procentsats og det er virkelig noget der kan mærkes.”

Comments are closed.