Prosat Planner

Ruteplanlægning på nettet

Kørselsplanlægning

Nedenfor ser du de trin, du skal igennem for at oprette optimale ruteplaner med Prosat Planner. Hvis du har spørgsmål eller ønsker til en demonstration af kørselsplanlægning, er du meget velkommen til at kontakte os

Opsætning og tilpasninger til ruteplanlægning med Prosat Planner

Når du er logget på din konto, kan du tilpasse kontoen til at læse opgaveinformationer fra dit Excel dataark. Vi hjælper dig naturligvis med at få denne del på plads når du starter som bruger.
Det er også her du kan vedligeholde dine ressourcer (biler). Deres arbejdstider, er de aktive eller måske syge eller på ferie, hvilken adresser starter og slutter de fra, og hvis der er kapacitetsgrænser for bilen eller nødvendige kompetencer.

Sådan fungerer teorien bag ruteplanlægning:

Opgaverne lægges op på kortet og der beregnes afstande mellem alle opgaver. Herefter går optimeringen i gang med at fordele opgaver i ruter, med respekt for alle opgavekrav.
Der udføres tusindevis af beregninger, hvor opgaver lægges om i forskellige ruter indtil omkostningerne er minimeret og ruterne optimeret.

Ruteoptimering