Prosat Planner

Ruteplanlægning på nettet

Priser

Med Pro-Sat Planner skal du ikke købe, drifte og vedligeholde software.

I stedet betaler du for brugsretten til vores webbaserede planlægningsløsning. Altså, ingen investering, men en kort bindingsperiode så du hurtigt kan fjerne omkostningerne, hvis behovet ændrer sig. Du får altid MobilPlan (Mobil App.) gratis med det ubegrænsede abonnement.

Vælg den prismodel der passer dig bedst:

  • Ubegrænset abonnement så du kan planlægge hver dag, inkl. Mobilplan
  • Ubegrænset abonnement uden Mobilplan
  • Mobil løsning uden optimering, kun med elektroniske kørelister på MobilPlan

Ved “normal” brug afhænger prisen af, hvor mange biler eller medarbejdere, som indgår i din planlægning.

Hvis du ikke har behov for ruteoptimering kan du vælge MobilPlan (Mobil App.) løsningen alene og få en elektronisk overførsel af dine opgaver.

Uanset hvilken model, som passer dig bedst, så kontakt os for et godt tilbud og et godt råd.