Prosat Planner

Ruteplanlægning på nettet

Servicevogne ruteoptimeres

Forsyningsvirksomheden Aarhus Vand A/S – Produktion, Kloak Drift udfører et stort antal tilsyns- og serviceopgaver, som skal udføres med forskellige intervaller.

Dertil kommer de opgaver som opstår akut og skal løses hurtigst muligt.

Århus Vand bruger ProSat Planner til at disponere opgaverne til servicevognene, så kørsel mellem opgaverne minimeres.

Comments are closed.